Testace v AUTOMOTOKLUBU Jihlava v AČR č. 1832

Formulář evidence členů pro klubovou testaci a testační kalendář
Změny v roce 2018
Zpět na hlavní stránku testací.

Jihlavská kuchařka aneb co se jinde nepíše

Tento text nenahrazuje základní pokyny pro testaci FKHV a ostatní právní předpisy.

Vážení kolegové, Rok 2017 přinesl v oblasti testování plno změn, jako podstatné uvedu od 5.9.2017 ukončeno přechodné období v testaci: tyto změny vyplývají z novely Vyhlášky 355 1.nové testace s platností na 24 měsíců s poplatky dle aktuální ekonomické směrnice 2.změny v termínů dodání evidenčních listů a) KLTK do 15 dnů od provedení testace zašle předsedovi KTK evidenční list KLTK dále na sekretariát FKHV evidenční list v elektronické podobě, včetně žádosti, které nepostupují do dále do KTK (silniční HV) evidenční list se vede průběžně …...

Testace historických vozidel (HV) je podrobně popsaná na www.fkhv.cz odkaz – testování HV, jsou zde podrobně popsané, doporučuji pečlivě přečíst. Já zde pouze upřesním některé věci, kde se chybuje a co bude specifické pro náš klub.

V úvodu je nutné si vybrat o jaký druh testací máte zájem
  1. Testování na his. původnost (jednostupňové, prvotestace, retestace, vozidla s SPZ)
  2. Testování pro zařazení do registru HV (dvoustupňové, prvotestace, retestace)
  3. Odpuštění eko-poplatku (jednostupňové, pouze pro vozidla zakoupené v ČR).

V oddílu 2. se dočtete o vlastním testování. Co tam není a co předchozí testace ukázaly: Klub bude připouštět ke klubové testaci pouze vozidla splňující požadavky pro testaci HV viz. příručka tedy vozidla odpovídající technickým stavem a vzhledem statutu historického vozidla vlastní klubovou testaci musí provést min. 3 členové KLTK, proto bude dobré se co nedříve přihlásit a připravit níže uvedené podklady. Vlastník nebo provozovatel se ve vlastním zájmu přihlásí, jak je ochoten vozidlo přistavit nebo dovést členy KLTK na místo kde se HV nachází. Je nutné počítat s časovou rezervou, kdy může nastat situace při prohlídce HV a bude potřeba případné neshody opravit.

KTK bude vyžadovat donést doklad z aut. servisu o seřízení světlometů, doklad, že vozidlo brzdí a jsou funkční brzdy (platí pouze u automobilů) Dále jistě víte, že některé „firmy „již vyrábí HV v kopiích (dost dokonalých), pro nás je to tedy kopie, která se s registrační značkou může objevit na silnici až za třicet let, ale s jiným výrobním štítkem, jinak s kopiemi a replikami náhradních dílů také opatrně viz kodex FIVA. Pozor také na pneumatiky a ráfky, pouze typ uvedený od výrobce!

Pro úspěšné posouzení HV je nutné dokladovat a připravit dostatečně prokazatelnou dokumentaci o původu výroby vozidla (odlišné typy se nepovažují za průkazné), vhodný je i ustřižený velký technický průkaz vozidla (klidně i vypůjčený od kolegy) knihy, příručky pro obsluhu i údržbu, celkové pohledy na HV, fotodokumentace, výpisy z muzeí, požádat značkové kluby o výpomoc atd. Toto je na Vás to si musíte připravit Vy, a to v českém jazyce. Výrobci vozidel (pokud ještě existuji) dnes samozřejmě za poplatek podle vašeho VIN vystaví certifikát pravosti HV, toto není podmínka. Oddíl 2.1.3 Dále bude potřeba si připravit jednu pracovní verzi „Žádosti o provedení testace his. vozidla“, vyplňte jí (kde budete mít pochybnosti, označte je, nutno konzultovat) a na základě prohlídky HV (žádost vyplňujte v PC je zde určitá nápověda) pak uděláme korekci. Pozor na neshody -, odstranitelné nebo doložitelné nedostatky, kvůli nimž nemůže být vozidlo kladně otestováno! Testování se provádí také podle kodexu FIVA a příslušných právních předpisů.

Pokud testované HV neodpovídá definici HV nebo vykazuje závady, testace se ukončí. Opačně po odsouhlasení (úpravě) a shodě s požadavky na HV, může se podle upravené pracovní verze žádosti opravit vyplněná žádost v PC a ta se pošle v elektronické podobě pro archivaci předsedovi KLKT. Dále zhotovit podle druhu testace, příslušný počet výtisků (pozor požadavek tvrdý papír formát A3). Tyto po kontrole budou podepsány členy KLTK a orazítkované, pozor také na fotografie, viz oddíl 2.(fotopapír a pozor na pozadí, fotky lepit až na orazítkované žádosti) Ptáte se, proč to všechno? Odpověď je 2.1.2. zodpovědnost KLTK za testace.

A pro ty, co budou potřebovat pro svojí testaci i krajskou testační komisi (KTK) pokračujeme, oddíl 2.2 KTK je pozvaná na testace do Jihlavy, do tohoto termínu musí být kladně provedeny klubové testace, posláním KTK je kontrola technické způsobilosti na podzemích komunikacích oddíl 2. tedy vozidlo plně funkční. Zvláštní kapitola, někdy sporná je historická původnost, zmiňuje se o tom kodex FIVA, jak všichni víme, je původní lak, palubní přístroje, čalounění atd. (mimo pneumatiky baterii atd.) více ceněno nejen nově zhotovená náhrada. Zde je mnohdy problém, co je ještě původní „patina“ co už je „vrak“ vlastní posouzení, je někdy jednostranný pohled většinou majitele HV. Jednoznačný výklad je popsán, jen se zmíním a chybějícím laku HV, i kdyby chybělo cca 3% je nutné korozi odstranit a místo zakonzervovat. Pak také nastane fotodokumentace (stejně jak již letos na STK) detail výrobního čísla (VIN) číslo motoru a celé HV.

Pak se dočkáte posledního razítka od KTK (za poplatek ) a pak hurá s dvojlisty žádostí a zaplacenou pojistkou ( na pojišťovně ještě nebudete vědět číslo vaší registrační značky, nahlašte VIN, ale je vhodné po přidělení značky tam ještě zajít a údaj doplnit) a dvě fotky do průkazu HV a samozřejmě peníze , pak vyrazíte na odbor dopravy , kde si vystojíte frontu u techniků , promyslíte si jaká značka by vám nejlépe slušela (myslím rozměr) ten tam nahlásíte a budete čekat až se Vám vyzvou na vyzvednutí . Stojí to za to, odměnou Vám budou první ujeté kilometry s Vaším vozidlem.

Ještě připojím pár dobrých informací, jestli jste si něco pořídili za účelem dostat to na značky nebo už chcete testovat, je dobré se přesvědčit na odboru dopravy, zda HV není podle VIN provozováno již v ČR, nebo dokonce ukradeno, tím si předejdete spoustě problémů....

Doklady, které budete potřebovat pro testace, kopie kupní smlouvy 2 ks (originál na ukázání s sebou), známe žádosti A3 a doklad ze servisu, popsáno nahoře (platí pro auta), protokol o prohlídce HV 1 ks, dále oddíl 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 sb. dodám
Dokumentaci k HV, z které se vycházelo při testaci s sebou k KTK a samozřejmě peníze.
Příspěvky za testaci oddíl 2.6 byly vybírány podle ekonomické směrnice č.E-001/2016 (od 1.1.2018 bude platit nová) ceny doporučené jsou na zvážení klubu kde se testaci provádíte

Nově přidělená registrační čísla nahlásíte předsedovi KLTK jsou pak odeslány na FKHV v podobě elektronického hlášení.

Ještě několik aktualit,
14.11.2017 na schůzi prezídia byly navržené změny poplatků za testování pro rok 2018,
16.12.2017 bude shromáždění předsedů KLTK klubů AVCC AČR, zde budou probrány všechny změny v testování, v březnu 2018 jako každoročně, bude pak školení členů KLTK.

v Jihlavě 1.12.2016

sepsal předseda KLTK Buček P.