Testace v AUTOMOTOKLUBU Jihlava v AČR č. 1832

Zde naleznete informace o testování historických vozidel v našem klubu, návody a odkazy na potřebné dokumenty k testaci.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete zde, na stránkách FKHV. Nejvíce Vás budou asi zajímat dokumenty Příručka pro testování silničních a historických vozidel, Manuál pro testování na historickou původnost, Žádost o provedení testování historického vozidla a Protokol o technické prohlídce historického vozidla.

Termín testování historických vozidel

Klubová testace dne 2. dubna 2022

Krajská testace dne 7. května 2022

Majitelé historických vozidel, kteří v letošním roce chtějí testovat a retestovat vozidla, ať se co nejdříve (nejpozději do poloviny března 2022) přihlásí na e mailu předsedy KLTK kunstak@seznam.cz.

Na pozdější přihlášky nemusí být brán zřetel a vozidla nebude možno v tomto roce testovat (mimo testací na historickou původnost).
Klubová testace bude 2. 4. 2022 na parkovišti firmy Sapeli na Dolech 4072/6 Staré Hory (bývala Modeta) od 8:30 hodin.
Krajská testace bude 7. 5. 2022 v areálu firmy Horizont, Romana Havelky 304/21, Jihlava od 8:00 hodin.

Případné dotazy můžete také zasílat na email testace@automotoklubjihlava.cz.

Formulář evidence členů pro klubovou testaci a testační kalendář
Ceník úkonů pro Testace historických vozidel AUTOMOTOKLUBU JIHLAVA
Změny v roce 2018
Základní princip a popis fungování informačního systému FKHV

Ke stažení
Itinerař klubové testace
Povinnosti majitele registrovaného historického vozidla
Souhlas se zpracováním a následnou spravou osobních údajů