Testace v AUTOMOTOKLUBU Jihlava v AČR č. 1832

Zde naleznete informace o testování historických vozidel v našem klubu, návody a odkazy na potřebné dokumenty k testaci.

Veškeré potřebné dokumenty naleznete zde, na stránkách FKHV. Nejvíce Vás budou asi zajímat dokumenty Příručka pro testování silničních a historických vozidel, Manuál pro testování na historickou původnost, Žádost o provedení testování historického vozidla a Protokol o technické prohlídce historického vozidla.

Termín testování historických vozidel

16.5.2020 od 8:00 hodin v areálu firmy Horizont, Romana Havelky 304/21, Jihlava.

Majitelé historických vozidel, kteří v letošním roce chtějí testovat a retestovat vozidla, ať se do 1.4.2020 přihlásí na e mailu bucek1960@seznam.cz na pozdější přihlášky nemusí být brán zřetel a vozidla nebude možno v tomto roce testovat.
Toto opatření je proto, že všechny doklady musí být převedeny do elektronické podoby.
Klubová testace bude 18.4.2020 na parkovišti firmy Sapeli na Dolech 4072/6 Staré Hory (bývala Modeta) od 8:30 hodin.
Krajská testace bude 16.5.2020 ve firmě Horizont, Romana Havelky od 8:00 hodin.

Případné dotazy můžete také zasílat na email testace@automotoklubjihlava.cz.

Formulář evidence členů pro klubovou testaci a testační kalendář
Ceník úkonů pro Testace historických vozidel AUTOMOTOKLUBU JIHLAVA 2020
Změny v roce 2018
Základní princip a popis fungování informačního systému FKHV