Členská schůze 2021

Publikováno dne: 13 June 2021 Autor: Eduard Marek

Konečně povolil COVID, a tak abychom naplnili literu stanov AČR, uspořádali jsme 13. června členskou schůzi.

Po projednání bodů programu seznámil Petr Kunst členy klubu s novinkami, které se týkají testování historických vozidel.

Pak jsme narazili sud piva a při debatě jsme pojídali řízky, které připravil Roman Karas.

Tomáš Černý dorazil na schůzi s hadroletem , který se dočkal velké pozornosti. Mnoho členů si vyzkoušelo, jak se v něm sedí.

Schůze se vydařila, počasí bylo pěkné, sud jsme vypili, a tak jsme se rozešli spokojeně domů.